Hans Becker de Boeken - MuziekGeluk
Terug naar overzicht

Hans Becker de Boeken

 

Levens kunst op leeftijd

Hans Becker, spreekt vlot en beeldend. “Pogingen” om aantekeningen te maken
zijn futiel: geen pen kan dit tempo bijhouden. Maar dat is niet erg. Het verhaal
van Hans zuigt je mee in zijn wereld, de wereld van de ouderenvoorzieningen
die hij in de titel van zijn proefschrift omschrijft als “gelukbevorderende zorg
in een vergrijzende wereld”.

En je kúnt ook gerust blijven luisteren zonder de afleiding van de aantekening
omdat veel van wat Hans zegt ook in zijn proefschrift te lezen is. En in de vele
artikelen die over hem zijn verschenen.

Dit blijkt geen toeval, maar het didactische principe van herhaling, zoals Hans
in zijn proefschrift schrijft: Door gebruik te maken van het consistente verhaal
dat in diverse substory’s, met gebruik van eenvoudige oneliners, herhaaldelijk
en in verschillende communicatievormen terugkomt, wordt het “concept” aan
interne & externe belanghebbenden op een veelheid van plaatsen, op een een-
voudige, al dan niet gevisualiseerde wijze, gepresenteerd.

Het proefschrift van Hans Becker, Levenskunst op leeftijd. Gelukbevorderende
zorg in een vergrijzende wereld is te verkrijgen via Eburon

Verboden af te blijven

Iedereen die de werkkamer van Hans Becker kent kan zich bij een herinner-
ingsmuseum van alles voorstellen. Die werkkamer is steeds vol met allerlei
spullen, schilderijen, potjes, beelden en allerhande zaken die steeds worden
afgeleverd voor zijn herinneringsmuseum.

Dit museum dat een plaats heeft gevonden in “Humanitas-Akropolis” is een
groot succes gebleken. Met bussen tegelijk komen groepen uit het hele land
kijken naar wat vroeger zo gewoon was.

Het herinneringsmuseum bereikt wat in “therapeutische” sessies met mensen
met geheugenproblemen met een onderwerp “geprobeerd” wordt. Neem een
artikel uit het verleden, een koffiemolen bijvoorbeeld, doe er verse bonen in
ga malen en wacht op de spontane herinneringen die bovenkomen.

Om dit initiatief toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk geïnteresseerden
heeft Hans zijn boek “Verboden af te blijven” geschreven.

Het boek heeft mooie verstilde beelden maar ook actiefoto’s van het museum
die nieuwsgierig maken. Uit die foto’s blijkt dat het museum een groot succes
is. De grootste “succesfactor” is misschien wel dat je aangemoedigd wordt de
spullen op te pakken en de anderen jou verhaal bij dat voorwerp te vertellen.

Bijvoorbeeld over de oude vespascooter, de schoolschriftjes, de ratel van de
vuilophaler en al die spulletjes die je vroeger bij de winkel op de hoek kocht.

Misschien is het museum ook wel uit nood geboren omdat de werkkamer van
Hans Becker te vol werd, maar waarschijnlijker is het Becker’s bevlogenheid
om het “levensgeluk” van ouderen in zorginstellingen te verhogen. Het boek
“het herinneringsmuseum” is te bestellen bij Bol of Eburon

Lekker leven

Dit boek is een “must-read” voor eenieder die overweegt te investeren, in
innovaties in de hedendaagse ouderenzorg. Het presenteert met overtuig-
ende argumenten waarom een seniorenrestaurant zo’n sterk medium is
om het leven van oudere bewoners te verrijken.

In de 12 hoofdstukken, rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto’s, ziet u hoe
belangrijk, ook “financieel”, de rol is van het restaurant in de zorgsector.
Een plaats waar cliënten, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners en
familie zich thuis voelen en ervaren mee te tellen als mens.

Seniorenrestaurants stimuleren, activeren en leveren eigenwaarde, en stof
tot gesprek voor ouderen, hun familie en natuurlijk ook voor verzorgenden
De auteur verwoordt ook zijn unieke en tot nadenken zettende op geluk
gerichte Humanistische zorgfilosofie.

Deze verheldert waarom een op ja-cultuur gefundeerde eigen regie, alsmede
de eigen activiteit (use it or lose it) en het menselijk functioneren in groepen
(extended family) de belangrijkste ingrediënten zijn voor een gelukkige oude
dag. Het boek geeft richtlijnen voor zorgprofessionals, leraren en zelfs voor
restaurantmanagers en is te koop bij Bol of bij Eburon

Zorg zonder Zorgen

Er verandert veel in de zorg, ook voor de ouderen zelf en hun verzorgers.
Binnen de nieuwe regelgeving wordt men gedwongen, nieuwe manieren
van zorgverlening te bedenken. Het uitgangspunt van de veranderingen
is onder meer om zoveel mogelijk de eigen kracht van mensen te onder-
steunen, ook als zij niet meer zelfstandig maar in instellingen wonen
voor langdurige zorg.

Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan op de Becker “filosofie”. In het
boek wordt duidelijk hoe iedere oudere, met welke beperking ook, in een
plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie kan houden over het eigen
leven, lichaam, woning, financiën, en andere belangrijke zaken.

De succesvolle aan de praktijk getoetste zorgfilosofie, is door Hans Becker
uitgewerkt in het boek Levenskunst op leeftijd, een handboek voor geluks-
gerichte zorg, waarvan sinds 2003 reeds negen drukken zijn verschenen.

Maar vanwege de veranderingen in de zorg, en nieuwe inzichten is het boek
geheel geactualiseerd en van nieuw beeldmateriaal voorzien. Daarom is het
ook voorzien van een nieuwe en toepasselijke titel “Zorg zonder zorgen”.

Met deze nieuwe opzet wordt de filosofie toegankelijk voor alle ontvangers
van zorg en hun verzorgers, terwijl de theoretische en economische model-
len de noodzakelijke inzichten bieden aan het management.

Op boeiende en meeslepende wijze beschrijft Hans Becker zijn visie voor de
ouderenzorg in Nederland die nu actueler blijkt dan ooit. Te bestellen bij de
uitgever Eburon of bij Bol

Kunst op leeftijd

Beeldend kunstenaar Roel Braams vatte in 1999 het plan op, om een
kunstatelier te beginnen in het Zorgcentrum, De Leeuwenhoek. Roel
Braams gaf al twee dagen per week schilderles aan cliënten met een
psychische ouderdomskwalen en er bleek behoefte te zijn aan een
locatie om dit schilderen elke dag te kunnen doen.

Natuurlijk werd hier met de “Ja Cultuur” van Hans Becker volmondig
Ja op gezegd. Schilderen als dagactiviteit werkt niet alleen helend,
er kwamen ook verborgen talenten boven komen drijven.

Een “opvallende” series in het boek, is de zelfportrettenreeks van een
Alzheimer-patient. Vroeger tekende hij klassieke zelfportretten, maar
naarmate de alzheimer vorderde, kwamen steeds meer delen van het
portret scheef te liggen ten opzichte van elkaar.

Zo gaf de man weer dat zijn geest niet goed meer werkte. Een indrin-
gend kleurrijk kijkboek zowel voor hulpverleners als cliënten. Bij het
boek zit een dvd met een impressie van de schilderlessen.

Auteurs van het boek zijn Gert Oosterhuis en Roel Braams. Het boek
is uitgegeven in opdracht van Hans Becker en is te koop bij Eburon
en bij Bol

De Ja-Cultuur

De ja-cultuur is heel belangrijk, want de mens is van nature geneigd om
nee te zeggen. “Nee”, dat kan niet, zo doen wij dat hier niet. Dus als er
een mevrouw komt die vijf poezen in haar flatje wil, kan het niet. Dat is
onhygiënisch, dat snapt u toch wel, dat is dit, dat is dat, stelt u zich
eens voor dat iedereen vijf poezen wil, dat kan toch niet.

Zo kwamen ze ook bij mij: ja maar, als iedereen vijf poezen wil. Ik zei:
wat is dat nou voor vraag, ik zit hier al 10 jaar en het is voor het eerst
dat iemand vijf poezen wil, doe niet zo moeilijk.

De voordelen van het simpelweg ja zeggen binnen de context van een
“kwalitatief” goed georganiseerde bedrijfsvoering in de zorgsector zijn
zo duidelijk geworden. Mensen lijken in de wieg gelegd te zijn om nee
te zeggen en geven niet zo snel het gewone en vertrouwde op voor
iets nieuws, anders en onbekends.

Leiding en medewerkers van organisaties zijn over het algemeen liever
voorzichtig, denken lang na, beleggen vergadering op vergadering, of
pakken het protocollenhandboek. Daarbij kijken managers vaker naar
redenen om een nieuw idee “niet” uit te voeren, dan naar hoe het
verder vorm gegeven kan worden.

Een interessante psychologische dynamiek ligt hieraan ten grondslag.
Onderzoek toont aan dat mensen geloven dat ze door hun leidinggev-
ende slimmer gevonden zullen worden als ze zich kritischer opstellen.

In veel organisaties levert het professioneel voordeel op om kritisch te
reageren op nieuwe ideeën. Men heeft dus de neiging te beginnen met
nee zeggen en negatief kritische kanttekeningen te maken.

Amabile schrijft over bovenstaande in de Harvard Business Review, In
many companies “new ideas” are met not with open minds, but with
timeconsuming layers of evaluation. Hans Becker heeft geprobeerd
daar met het officieel invoeren van de ja-cultuur iets aan te doen.
En “ja” dit boek is te koop bij Bol

A taste of good living

De “zorg-filosofie” van Hans Becker is bekend over de hele wereld. In
2016 heeft er nog een heel stuk over hem en zijn filosofie gestaan in
de Financial Times. Vandaar dat boeken zijn vertaald in het Engels.

The adjustment from living on one’s own to moving into an assisted
living facility is never easy for a senior. But as Hans Becker reveals
in this important new study, a single additional amenity at a senior
home—in this case a restaurant—can drastically improve life for its
inhabitants.

A restaurant can nurture a senior citizen’s appetite, mind, heart, and
soul by creating a space where seniors feel comfortable in their com-
munity and among their friends, family, and caregivers. Hans Becker
advocates a care that starts with the supposition that sharing memo-
ries is one of the vital ingredients for a happy & fulfilled old age.

The senior citizens’ restaurant provides not only a forum to discuss
the past, but means to stimulate memory. Complete with over 250
color photographs, A Taste of Good Living is both a practical guide
for care professionals, teachers, volunteers, and, family members
who are interested in establishing a seniors’ restaurant and a con-
vincing case for the importance of such social centers. De Engels
versie is in Nederland bij Eburon te koop maar ook bij Amazon

Hands off is not an option

Eigen regie: de nadruk op de dingen die (nog) wél kunnen, voor zowel
The Reminiscence Museum, Mirror of a Humanistic Care Philosophy. In
recent years, experts in geriatric care have increasingly promoted, the
use of “reminiscence museums”, collections of period objects that are
used to help senior citizens draw on old memories in order to recall
and talk about their past.

“Hands Off Not an Option” is a practical guide to making & using such
collections, showing how to establish and fill out a museum and illus-
trating the ways it can be used within senior care facilities and within
individual homes.

The book will thus be of value both to those practicing in geriatric me-
dical and social care and to individual families working with aged rela-
tives. The book includes 1 DVD. In Nederland is deze Engelse versie
te koop bij Eburon maar ook bij Amazon

De KeyzervanAken
Alle boeken van Hans Becker zijn uitgegeven in samenwerking
met Paul van Aken en Wesley de keyzer van de uitgever en
drukkerij DeKeyzervanAken

Geschreven op 17 - aug - 2019