Hans Becker

Start eigen zorginrichting

Hans Becker start nieuwe zorginstelling

Waar natuurlijk ja wordt gezegd
En waar de mens leidraad voor de zorg is, niet de voorschriften en de regels!
Bij Hans Becker staat het “menselijk geluk” altijd centraal, wat iemand ook
mankeert er moet altijd gelachen kunnen worden en er moet afleiding zijn.

Hans Becker heeft AlzheimerMuziekGeluk omarmd welke naast zijn eigen
zorg filosofie wordt ingezet in Residence Roosenburch. Hans legt het zelf
uit in onderstaande filmpje.

Hans Becker werd op 16 februari 1942
Gedurende de Tweede wereldoorlog geboren in de binnenstad van Rotterdam.
Hier volgde hij een studie economie op de Nederlandsche Economische Hoge-
school, later Erasmusuniversiteit, alwaar hij vervolgens docent werd op de
economische faculteit.

In 1992 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur v/d Stichting Humanitas,
welke hij uitbouwde van 1200 medewerkers, verdeeld over 12 locaties en een
omzet van 30 miljoen gulden, tot 3300 medewerkers, verdeeld over 32
locaties met een omzet van 130 miljoen euro.

Zijn zorgmodel is niet zorg, maar ‘geluksgericht’ met levensloopbestendige
woningen en een culturele sturing. Culturele sturing kent als kernwaarden:
eigen regie, eigen activiteit, extended family en ja-cultuur. Meer weten?
Lees Hans Becker’s laatste boek Zorgen zonder zorgen

Zorgen zonder zorg

Bij het ouder worden wordt “vroeger”
Steeds belangrijker zodat herinnerings-museums de spiegel van het verleden
wordt. Dit boek bewijst met overtuigende argumenten waarom een herinne-
ringsmuseum zo’n sterk medium is om het leven van oudere bewoners te
verrijken.

In de veertien hoofdstukken, rijkelijk geïllustreerd met levendige foto’s, ziet
u hoe belangrijk de rol is van het herinneringsmuseum. Een plaats waar de
oudere mens zich thuis voelt en ervaart mee te tellen als mens.

Herinneringsmusea stimuleren herinneringen en leveren eigenwaarde en
stof tot gesprek voor ouderen, hun familie en hun verzorgers. Iedere zorg-
instelling heeft wel een kelder of ruimte die niet gebruikt wordt en waar
een herinnerings museum kan worden opgezet en waar het absoluut
Verboden af te blijven is.

verboden af te blijven

Zou jij later
Een zorg willen hebben waar regels en voorschriften leidend zijn of wil je
later een zorg hebben waar jij centraal staat? Zo ja, laten we samen zo’n
zorg nu realiseren, zodat wij zelf en degene die nu oud zijn er heerlijk de
vruchten van kunnen plukken 🙂

Ignar Handtekening Website

Nieuwe blog – Direct weten?
Vul je e-mailadres hieronder in
….en je blijft op Blog-hoogte