Website - MuziekGeluk omdat muziek onmisbaar is in de zorg

 

Op welke momenten zetten verzorgenden Joy in?

Hoe werkt muziek precies in hersenen met dementie?

Geen twijfel mogelijk: zorgvuldig gekozen persoonlijke muziek is een probaat middel bij onrust, agressie en onbegrepen gedrag.

Niet zelden kan rustgevende medicatie verminderd of zelfs gestopt worden zodra muziek eenmaal structureel wordt ingezet als volwaardige interventie. Ook de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen neemt duidelijk af.

Maar hoe slaagt muziek erin de akelige ‘dementiemist’ te laten optrekken? Op een diep niveau in het brein worden bepaalde communicatiekanalen als het ware heropend.

Deze neurochemische processen zijn niet na te bootsen met medicatie.  Neuropsycholoog Erik Scherder heeft hiernaar veel onderzoek gedaan:

Geen goede dementiezorg zonder persoonlijke zorgmuziek !

Cliënten die een fijnere dag hebben en minder onbegrepen gedrag vertonen. Medewerkers met meer werkplezier, minder werkdruk en een lager ziekteverzuim. Zorghandelingen die vlotter verlopen…

Joy is geen luxe binnen de dementiezorg. Nee, het zou er structureel onderdeel van uit moeten maken.

Joy is een noodzakelijk ‘cadeau’ voor alle mensen met dementie en hun verzorgenden.