Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand MuziekGeluk in je mailbox

Go to the English Website

Stichting MuziekGeluk

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting MuziekGeluk. De Stichting MuziekGeluk is opgericht op 19 mei 2020 te Nijmegen en heeft als doel:

Het werven van fondsen ter financiering van het ontwikkelen en realiseren van innovatieve oplossingen waarmee muziek kan worden ingezet in de zorg voor mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen.

De werkdruk van verzorgenden en mantelzorgers te verlichten en het welbevinden van mensen met dementie te verhogen

Mensen bewust te maken van de kracht van muziek, met de focus op het inzetten van muziek als welzijn-brenger, zorg-ondersteuning en hulpmotor van het brein het geen zorgt voor een healing environment waardoor een kostenreductie in de zorg te realiseren is.

Ontwikkelingen volgen bij mensen met dementie en andere kwetsbare ouderen door effecten te bestuderen op het gedrag door inzetten van gepersonaliseerde playlisten.

Muziekoptredens verzorgen voor zorg-afhankelijke mensen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Onze missie:

Het welzijn van mensen met dementie verhogen door het technisch mogelijk te maken dat verzorgende op simpele wijze gepersonaliseerde afspeellijsten kunnen inzetten bij de zorg voor mensen met dementie.

De zorgzwaarte van mantelzorgers en verzorgende verminderen door kennis te verspreiden “hoe muziek in te zetten als een volwaardige zorg-instrument.

De visie:

Als stichting vinden wij dat iedereen met dementie recht heeft op zijn eigen favoriete muziek, en dat de juiste muziek de werkdruk en zorgzwaarte verminderd zowel in de thuis situatie als in zorginstellingen.

Onze ambitie

De stichting streeft ernaar dat ieder persoon in een Nederlandse zorginstelling kan beschikken over een eigen Joy, welke gevuld is met zijn eigen persoonlijke favoriete muziek.

Het verminderen van de werkdruk in de dementiezorg, doormiddel van het inzetten van gepersonaliseerde playlisten. Hiermee indirect een besparing te realiseren op de nationale zorgkosten.

Doelstellingen
– Joy de muziekspeler op de markt brengen
– Het welzijn van mensen van dementie verhogen
– Realiseren van muziekoptredens in de zorg

Doel initiatief:
Dat het inzetten van muziek bij de zorg voor mensen met dementie net zo gemakkelijker wordt als het aan doen van het licht. Kost het meer tijd dan hebben verzorgenden er simpel weg geen tijd voor. Het welzijn van mensen met dementie verhogen en tegelijk de werkdruk in de dementiezorg verminderen.

Bereiken doel
Fondsen werven en contacten leggen met organisaties die werken met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Het beheer en besteding van het vermogen
Het beheer van de stichting wordt gedaan door het bestuur. Het bestuur beslist waar de inkomsten aan worden besteedt.

De boekhouding wordt door de penningmeester gedaan. Aan het einde van het jaar worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, winst- en verliesrekening, jaarrekening, balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

De boekhouding word jaarlijks door een onafhankelijke externe partij gecontroleerd. Hierna beoordeelt en controleert het bestuur de stukken en keurt de jaarrekening goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Jaarrekening, balans en jaarverslag zijn in 2021 beschikbaar, aangezien we in 2020 starten met het werven van inkomen.

Communicatie
Ieder jaar zal de Stichting MuziekGeluk haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen activiteiten/projecten via:
– Het financiële jaarverslag
– Inhoudelijk jaarverslag
– Nieuwsbrieven

Het Bestuur
Voorzitter: Ignar Rip (02-10-1963)
Secretaris: Irma van Hattem (01-08-1963)
Penningmeester: Dimitry Jacobs (02-10-1971)
Bestuurders van de Stichting MuziekGeluk krijgen geen beloning!

Algemene gegevens:
Statutaire naam: Stichting MuziekGeluk
Fiscaal nummer: (RSIN) 861266547
KvK nummer: 78111285

Bezoekadres: Dillenburg 204, 6865 HR Doorwerth
Telefoonnummer: 06 28 0239 79

Website: www.stichtingmuziekgeluk.nl
E-mail: info@muziekgeluk.nl
Bankrekening: NL82 RABO 0357 7279 83

Geschreven op 05 – okt – 2020

Interessant ? Vertel het verder ....

Ignar Rip

Oprichter MuziekGeluk | Trainer I FAB ambassador | innovator, Ignar maakt het zorgen voor mensen met dementie gemakkelijker en leuker. Hij is gepassioneerd over favoriete muziek voor iedereen – innovatie - zorg - en Rotterdam.

Aankomende Trainingen

Boektip van Rip

Recente Blogs

Spotify Afspeellijsten

Chat openen
Hi heb je een vraag of kan ik je ergens mee helpen ?